Διοίκηση

Εγχώρια Εμπειρία – Διεθνής Τεχνογνωσία

Διοίκηση

Εγχώρια Εμπειρία – Διεθνής Τεχνογνωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη με μακρά πείρα στον τραπεζικό, βιομηχανικό και συμβουλευτικό κλάδο στην Ελλάδα, την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα στελέχη της εταιρίας είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με βαθιά γνώση και εμπειρία στη χορήγηση, διαχείριση και αναδιάρθρωση δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων και την επενδυτική τραπεζική σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Διοικητικό Συμβούλιο


Δημόκριτος
Άμαλλος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός

Έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (2009 -2013) και Εταίρος στη Singular Α.Ε, όπου κατείχε τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Βοηθού Γενικού Διευθυντή. Υπήρξε Μέλος Δ.Σ. των εταιριών Oneworld Α.Ε., Decision Α.Ε., Euroskills Α.Ε., Sanyocom Α.Ε., AMTE Α.Ε. και της Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.


Νικόλαος
Βαρδαραμάτος

Διευθύνων Σύμβουλος

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής και των χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Νικόλαος Βαρδαραμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της QQuant Master Servicer διαθέτει μια επιτυχημένη πορεία στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό λειτουργιών, και την ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων εξωτερικών συνεργατών. Έχοντας ηγετικό ρόλο στη στρατηγική της Quant, ο Νικόλαος πέτυχε από την ίδρυση κιόλας της εταιρίας και την αδειοδότησή της από την Τράπεζα της Ελλάδος να αυξήσει κατακόρυφα τα υπό ανάθεση χαρτοφυλάκια αλλά και να ανατρέψει την αντίληψης ολόκληρης της αγοράς για τους ανεξάρτητους Servicers. Αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών & Πληροφορικής της Financial Planning Services, θυγατρικής του Ομίλου Eurobank και υπεύθυνος για τον καθορισμό της στρατηγικής διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής.


Θεόδωρος
Μαθηκολώνης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την επενδυτική τραπεζική και τις αναδιαρθρώσεις δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλοκων συναλλαγών που αφορούσαν σε λειτουργικές/χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις, αγοραπωλησίες δανείων, καθώς και διαπραγματεύσεις με μετόχους και πιστωτές, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαφόρων κλάδων, συνολικού ύψους άνω των €2,0 δισ. Έχει αναλάβει με επιτυχία την αποτίμηση δανειακών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους άνω των €3,0 δισ., με εξασφαλίσεις άνω των 4.000 ακινήτων.


Φρίξος
Ιωαννίδης

Chief Servicing Officer

Διαθέτει πάνω από 23 χρόνια διοικητικής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα έχοντας αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων στην Εμπορική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση. Έχει ηγηθεί της δημιουργίας δύο ολοκληρωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και είχε την ευθύνη διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης και λύσεων διακανονισμού απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ενώ γνωρίζει σε βάθος την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης και διεκδίκησης απαιτήσεων.


Σπυρίδων
Ρέτζεκας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαμόρφωση και επέκταση επιχειρήσεων στους κλάδους της Πληροφορικής και του Financial Technology. Έχει ηγηθεί της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων αιχμής για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αλλά και χρέους. Συνεργάζεται με κορυφαίες τράπεζες και εταιρίες των κλάδων Ενέργειας και Εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Αντώνιος Ιωαννίδης

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο University of La Verne-California, και στο Baruch College – City University of New York. Έχει εργαστεί σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και τηλεπικοινωνιών και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα στρατηγικής διοίκησης, ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρηματικότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Διευθυντής Επιχειρισιακής Ανάπτυξης στην ΟΤΕ Consulting A.E.


Χαράλαμπος Σιγανός

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατέχει 25ετή εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και Διοικητικά Συμβούλια Τραπεζών και εταιριών Διαχείρισης Περιουσίας. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου Eurobank, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Asset Management. Είναι Ηλεκτρόλογος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονομικά-Τεχνολογικά Συστήματα και στην Επιχειρησιακή Ερευνα (Stanford U.) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (The Wharton School).


Ομάδα Στελεχών


Σωτήρης Κουσουρής

Chief Operations Officer

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της τεχνολογίας και των Operations, έχει διανύσει σημαντική πορεία στον τραπεζικό χώρο. Στο παρελθόν κατείχε διευθυντικές και εκτελεστικές θέσεις και έχει διατελέσει μέλος εκτελεστικών επιτροπών σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Μεταξύ αυτών κατείχε θέση CIO International στην Τράπεζα Πειραιώς, COO/Γενικός Διευθυντής στην Tirana Bank, COO/Αν. Γενικός Διευθυντής στην Παγκρήτια Τράπεζα κ.λπ. Έχει ηγηθεί σημαντικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως εγκατάσταση κεντρικών τραπεζικών συστημάτων, ψηφιακών καναλιών, συστημάτων Treasury, και Διαχείρισης κινδύνων.


Λάζαρος Πάντζος

Portfolio Strategy Executive Director

Δραστηριοποιείται στο Χρηματοπιστωτικό κλάδο από 2007. Έχει εργαστεί σε 2 Τραπεζικούς Ομίλους (Eurobank και Πειραιώς) έχοντας διατελέσει Επικεφαλής Λειτουργικού Ανασχεδιασμού & ΙΤ και Επικεφαλής Αναλύσεων, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Συστημάτων αντίστοιχα. Υπήρξε μέλος της κύριας ομάδας που έστησε τον πρώτο αδειοδοτημένο Servicer CEPAL Hellas ως Chief Portfolio Strategy Officer. Έχει διαχειριστεί €60δισ. δάνεια και 2,5 εκατομμύρια Οφειλέτες. Έχει διατελέσει μέλος ExCo της Eurobank FPS & Cepal Hellas, μη εκτελεστικό μέλος Συμβουλίου Εποπτείας Καθυστερήσεων Τράπεζας Πειραιώς και μέλος ομάδας έργου ΕΓΔΙΧ για το νέο πτωχευτικό νόμο. Έχει εκτενή εμπειρία σε στρατηγική, ανάλυση & μοντέλα δεδομένων, σχεδιασμό διαδικασιών, συστημάτων και εφαρμογών, και διεύθυνση παραγωγικών μονάδων εισπράξεων και ρυθμίσεων.


Νικόλαος Παπαδάκης

Corporate Portfolio Senior Director

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον Τραπεζικό κλάδο, διαθέτει τουλάχιστον 20 χρόνια διοικητική εμπειρία, έχοντας αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων στην EFG Eurobank, τη Millennium Bank και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει ηγηθεί της δημιουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Περιφερειακής Τράπεζας και έχει την ευθύνη διαχείρισης τριών μεγάλων χαρτοφυλακίων Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης και λύσεων διακανονισμού απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ενώ γνωρίζει σε βάθος την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης και διεκδίκησης επιχειρηματικών απαιτήσεων.


Σταυρούλα Πετροπουλέα

External Partners & Retail Legal Services Director

Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο χώρο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, με επιτυχημένο ιστορικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων διαδικασιών είσπραξης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει Επικεφαλής Retail Collections στην Universal Bank, θυγατρική του Ομίλου Eurobank στην Ουκρανία. Στη συνέχεια κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στη Γενική Τράπεζα και μετέπειτα στην Τράπεζα Πειραιώς όπου διαχειρίστηκε τον επανασχεδιασμό των collection call centers και την ανάπτυξη του Δικτύου Καταστημάτων για τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων. Το διάστημα 2016-2020 εργάστηκε ως Επικεφαλής Εξωτερικών Δικτύων Είσπραξης στην Eurobank Financial Planning Services.


Χαριτωμένη Τζελέπογλου

Communication Hub Director

Διαθέτει εμπειρία 20 ετών στη διαχείριση/διευθέτηση οφειλών Λιανικής Τραπεζικής σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank FPS). Τα τελευταία 15, ως διευθυντικό στέλεχος, έχει επικεντρωθεί στη στελέχωση και διοίκηση ομάδων διευθέτησης οφειλών, το σχεδιασμό λύσεων αποπληρωμής, καθώς και των στρατηγικών διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων.


Δημήτρης Τζεράνης

Retail Portfolio Director

Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον τομέα διαχείρισης απαιτήσεων από απαιτήσεις καταναλωτικής πίστης. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ενημέρωσης οφειλετών Κύκλος Α.Ε, κατέχοντας παράλληλα και θέση Εκτελεστικού Διευθυντή στην ICAP Group. Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στις θυγατρικές εταιρίες της Κύκλος Α.Ε. στο Βουκουρέστι, το Βελιγράδι, τη Σόφια καθώς και Γενικός Διευθυντής στη θυγατρική εταιρία με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Λειτουργιών στη Hoist Hellas ΑΕΔΑΔΠ έχοντας συμβάλει στη λήψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου καταναλωτικής πίστης χωρίς εξασφαλίσεις.


Ευστάθιος Κονιδάρης

Portfolio Operations Director

Έχει 27 χρόνια συνολικής τραπεζικής εμπειρίας στην Εμπορική Τράπεζα, την Εμπορική Credicom και την Alpha Bank, με τα τελευταία 13 ως διευθυντικό στέλεχος Διευθύνσεων – Τομέων Κεντροποιημένων Λειτουργιών end–to–end διαχείρισης Δανείων και Εξασφαλίσεων Xρηματοδοτήσεων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στην Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες με ευθύνη για το σύνολο των Συστημικών Τραπεζών (Προσημειώσεις , Άρσεις , Έρευνες, Κτηματολόγιο, Δικαστικές Ενέργειες), όσο και για Β2Β Πελάτες (Πωλήσεις, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός- Collection, Δικαστικές Ενέργειες).


Χρήστος
Λυγερός

Compliance Officer & MLRO – DPO

Έχει τραπεζική εμπειρία 34 ετών σε ελληνικές τράπεζες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διεθνών τραπεζικών σχέσεων, εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και οργάνωσης. Από το 2004 και για 12 έτη εργάστηκε ως Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Alpha Bank με ευθύνη την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου από την Τράπεζα, καθώς και τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα έχει ασχοληθεί με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας καταναλωτή, προστασίας επενδυτή, μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτης, τραπεζικού απορρήτου, λειτουργικών κινδύνων, και σχέσεων με τις εποπτικές και άλλες αρχές.