Διοίκηση

Εγχώρια Εμπειρία – Διεθνής Τεχνογνωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της QQuant Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη με μακρά πείρα στον τραπεζικό, βιομηχανικό και συμβουλευτικό κλάδο στην Ελλάδα, την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα στελέχη της εταιρίας είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με βαθιά γνώση και εμπειρία στη χορήγηση, διαχείριση και αναδιάρθρωση δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων και την επενδυτική τραπεζική σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Διοικητικό Συμβούλιο


Δημόκριτος
Άμαλλος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός

Έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (2009 -2013) και Εταίρος στη Singular Α.Ε, όπου κατείχε τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Βοηθού Γενικού Διευθυντή. Υπήρξε Μέλος Δ.Σ. των εταιριών Oneworld Α.Ε., Decision Α.Ε., Euroskills Α.Ε., Sanyocom Α.Ε., AMTE Α.Ε. και της Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.


Νικόλαος
Βαρδαραμάτος

Διευθύνων Σύμβουλος

Δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό κλάδο και τον κλάδο της πληροφορικής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό επί 20 χρόνια, με επιτυχημένη πορεία στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό λειτουργιών, και την ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων εξωτερικών συνεργατών. Ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών & Πληροφορικής της Financial Planning Services, θυγατρικής του Ομίλου Eurobank, υπήρξε υπεύθυνος για τον καθορισμό της στρατηγικής διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, με βελτίωση των αποτελεσμάτων για 8 χρόνια, καθώς και για το σύνολο των λειτουργιών της εταιρίας και την υλοποίηση έργων πληροφορικής.


Θεόδωρος
Μαθηκολώνης

Corporate Portfolios Executive Director

Διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την επενδυτική τραπεζική και τις αναδιαρθρώσεις δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλοκων συναλλαγών που αφορούσαν σε λειτουργικές/χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις, αγοραπωλησίες δανείων, καθώς και διαπραγματεύσεις με μετόχους και πιστωτές, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαφόρων κλάδων, συνολικού ύψους άνω των €2,0 δισ. Έχει αναλάβει με επιτυχία την αποτίμηση δανειακών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους άνω των €3,0 δισ., με εξασφαλίσεις άνω των 4.000 ακινήτων.


Φρίξος
Ιωαννίδης

Chief Servicing Officer

Διαθέτει 20 χρόνια διοικητικής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα έχοντας αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων στην Εμπορική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει ηγηθεί της δημιουργίας δύο ολοκληρωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και είχε την ευθύνη διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης και λύσεων διακανονισμού απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ενώ γνωρίζει σε βάθος την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης και διεκδίκησης απαιτήσεων.


Σπυρίδων
Ρέτζεκας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαμόρφωση και επέκταση επιχειρήσεων στους κλάδους της Πληροφορικής και του Financial Technology. Έχει ηγηθεί της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων αιχμής για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αλλά και χρέους. Συνεργάζεται με κορυφαίες τράπεζες και εταιρίες των κλάδων Ενέργειας και Εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Αντώνιος Ιωαννίδης

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο University of La Verne-California, και στο Baruch College – City University of New York. Έχει εργαστεί σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και τηλεπικοινωνιών και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα στρατηγικής διοίκησης, ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρηματικότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Διευθυντής Επιχειρισιακής Ανάπτυξης στην ΟΤΕ Consulting A.E.


Χαράλαμπος Σιγανός

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατέχει 25ετή εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και Διοικητικά Συμβούλια Τραπεζών και εταιριών Διαχείρισης Περιουσίας. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου Eurobank, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Asset Management. Είναι Ηλεκτρόλογος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονομικά-Τεχνολογικά Συστήματα και στην Επιχειρησιακή Ερευνα (Stanford U.) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (The Wharton School).


Ομάδα Στελεχών


Αντώνιος Μεσσάδος

Portfolio Strategy Executive Director

Δραστηριοποιείται στους τομείς ανάκτησης χρέους, καταναλωτικής πίστης και διαχείρισης κινδύνων από το 1996. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της APS Ελλάδος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Ανάκτησης Χρέους στη Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., Global Consumer Vice President – Επικεφαλής Ανάκτησης Χρέους στη Citigroup Inc. και Διευθυντής Εισπράξεων στην Emporiki Credicom (θυγατρική της Credit Agricole). Έχει ηγηθεί σύνθετων έργων στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ.


Κυριάκος
Φοινικόπουλος

Chief Operations Officer

Διαθέτει 24ετή διεθνή εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε θέματα  εσωτερικού ελέγχου,  λειτουργικού κινδύνου, τη συμμόρφωση, την καταπολέμηση της απάτης, τη διαχείριση έργων και την επιχειρησιακή συνέχεια. Στο παρελθόν εργάστηκε ως διευθυντής εσωτερικού ελέγχου και διευθυντής λειτουργικού κινδύνου σε πιστωτικά ιδρύματα όπως η Τράπεζα HSBC, και σε εταιρίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η HSBC Securities Services.


Ηρώ Φερεντίνου

Portfolio Operations Director

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών σε επιτελικές θέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στους τομείς Χρηματοδότησης Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων και Αναδιαρθώσεων, και Διαχείρισης Λειτουργιών Χαρτοφυλακίου (Portfolio Operations Management). Διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων στην Τράπεζα Πειραιώς με οργανωτική ευθύνη για τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων Corporate & Λιανικής Τραπεζικής, τη Διαχείριση Αναδιαρθρώσεων και Οριστικής Καθυστέρησης Λιανικής & Corporate και τη Διαχείριση Εξασφαλίσεων.


Ευστάθιος
Κονιδάρης

Head of Portfolio Operations

Έχει 27 χρόνια συνολικής τραπεζικής εμπειρίας στην Εμπορική Τράπεζα, την Εμπορική Credicom και την Alpha Bank, με τα τελευταία 13 ως διευθυντικό στέλεχος Διευθύνσεων – Τομέων Κεντροποιημένων Λειτουργιών endtoend διαχείρισης Δανείων και Εξασφαλίσεων Xρηματοδοτήσεων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στην Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες με ευθύνη για το σύνολο των Συστημικών Τραπεζών (Προσημειώσεις , Άρσεις , Έρευνες, Κτηματολόγιο, Δικαστικές Ενέργειες), όσο και για Β2Β Πελάτες (Πωλήσεις, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός- Collection, Δικαστικές Ενέργειες).


Χρήστος
Λυγερός

Compliance Officer & MLRO – DPO

Έχει τραπεζική εμπειρία 34 ετών σε ελληνικές τράπεζες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διεθνών τραπεζικών σχέσεων, εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και οργάνωσης. Από το 2004 και για 12 έτη εργάστηκε ως Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Alpha Bank με ευθύνη την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου από την Τράπεζα, καθώς και τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα έχει ασχοληθεί με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας καταναλωτή, προστασίας επενδυτή, μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτης, τραπεζικού απορρήτου, λειτουργικών κινδύνων, και σχέσεων με τις εποπτικές και άλλες αρχές.


Ελένη Παπαδάκη

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τραπεζικό κλάδο σε θέματα ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Έχει διατελέσει Υπεύθυνη εργασιών Ελέγχου/Διαβεβαίωσης σχετιζόμενων με τους κινδύνους Οικονομικού Εγκλήματος (FCRSA), Υπεύθυνη Ελέγχων του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (FCC & RC CMAT), και Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κάτοχος πιστοποιήσεων Εσωτερικού Ελεγκτή και Διαχείρισης Κινδύνων από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.