Υπηρεσίες προς Θεσμικούς Πελάτες

Πλήρες Φάσμα– Έμπειρη Ομάδα– Τεχνολογία Αιχμής

Η QQuant Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. παρέχει υπηρεσίες προς τράπεζες, διεθνείς επενδυτές και άλλες εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα για την αποτελεσματική διαχείριση Mη Eξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, προκειμένου να απελευθερωθεί ρευστότητα για τη χορήγηση νέων πιστώσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η έμπειρη ομάδα των ανθρώπων της Quant αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής και σύνθετα μοντέλα ανάλυσης, προκειμένου να παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Οι υπηρεσίες της Quant στηρίζουν όλο το φάσμα εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό στρατηγικής έως τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής παραγωγής, και τη διαχείριση εξωτερικών συνεργατών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων (Καταναλωτικά, Στεγαστικά, Δάνεια προς Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, Leasing, Real Estate).

Επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μάθετε περισσότερα για το πώς η Quant μπορεί να γίνει ο πολύτιμος συνεργάτης για την επίτευξη των στόχων σας.