ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μαζί, σχεδιάζουμε βιώσιμες λύσεις

Υπηρεσίες προς δανειολήπτες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο οίκος Fitch αναβαθμίζει την Quant σε ABSS2+

Ο μόνος Servicer στην Ελλάδα με αξιολόγηση Fitch
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Pillar Finance Designated Activity Company»

Ενημέρωση για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες

Προς Δανειολήπτες

Βοηθούμε τους πελάτες μας να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με βιώσιμες λύσεις, όπως:
 • Ρυθμίσεις με επιμήκυνση διάρκειας, μείωση επιτοκίου, ελάφρυνση οφειλής
 • Άτοκο ή χαμηλότοκο διακανονισμό
 • Οριστική διευθέτηση
 • Εθελοντική εκποίηση/παράδοση ακινήτου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προς Επενδυτές

Στηρίζουμε όλες τις εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, ενώ οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων:

 • Καταναλωτικά & στεγαστικά δάνεια
 • Δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Leasing
 • Real Estate

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές ερωτήσεις

 • Tί σημαίνει διαχείριση απαιτήσεων και ποια είναι η Quant;
 • Τί σημαίνει για τους δανειολήπτες η μεταφορά δανείων από τις τράπεζες στις Εταιρείες Διαχείρισης;
 • Τί είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού;
 • Πώς μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Quant είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. To 2017, έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ESG & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ουσιαστική αξία συμβάλλοντας σε ευρύτερους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2022

Δελτία τύπου

24 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

Η Fitch αναβαθμίζει την Quant

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της QQuant Master Servicer («Quant»), στις 24 Οκτωβρίου 2022, σε 2+ από 2 αναφορικά με τη διαχείριση των ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώσεις

15 ΜΑΪ́ΟΥ 2023

Ολοκλήρωση μεταβίβασης της διαχείρισης απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου «Pillar».

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Pillar Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (εφεξής, η «Pillar Finance DAC») ανακοίνωσε την ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ