ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θέτουμε τον πήχη
πιο ψηλά

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στους στόχους των επενδυτών

Παρέχουμε υπηρεσίες προς τράπεζες, διεθνείς επενδυτές και άλλες εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα για την αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και σύνθετα μοντέλα ανάλυσης, η έμπειρη ομάδα μας παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Οι υπηρεσίες μας στηρίζουν όλο το φάσμα εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό στρατηγικής έως τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής παραγωγής, και τη διαχείριση εξωτερικών συνεργατών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

LEASING

REAL ESTATE

Διαχειριζόμαστε κάθε τύπο χαρτοφυλακίου

από Granular & Non-Granular μέχρι θεματικά και Single Trade χαρτοφυλάκια.

Η Quant είναι ανεξάρτητη Ελληνική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις.

33Bmigrated χαρτοφυλάκια
10Bassets under management (AUM)
Best in classAUM ανά εργαζόμενο
127BNPL underwriting με 418K Assets

Η πρώτη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα με αξιολόγηση από τον οίκο Fitch

Oι υπηρεσίες μας

 • Ανάλυση Χαρτοφυλακίων και Αποτίμηση (Underwriting)

  Περιγραφή

  • Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικούς παγκόσμιους επενδυτές αναφορικά με NPL & Real Estate συναλλαγές και τιτλοποιήσεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς
  • Πραγματοποιούμε αποτίμηση και εκτίμηση τιμήματος για την αγορά οποιουδήποτε τύπου χαρτοφυλακίου, πχ. για χαρτοφυλάκια λιανικής και asset-backed

   

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Έχουμε αποτιμήσει Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) άνω των €100 δις για πλήθος επενδυτών, funds και εταιρειών εναλλακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
  • Διαθέτουμε εκτενή βάση δεδομένων προς σύγκριση (benchmarking)
  • Διαθέτουμε ιδιόκτητα μοντέλα, εφαρμογές ανάλυσης και προηγμένη τεχνολογία data intelligence
  • Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και μια ομάδα με υψηλές δεξιότητες σε modelling που συνδυάζει τεχνικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο
  • Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ανάλυση, τμηματοποίηση και διαστρωμάτωση  χαρτοφυλακίου, παραγωγή  αναφορών, εκτίμηση τιμήματος και αποτίμηση  εξασφαλίσεων (ακινήτων και μη), διαχείριση έργου και συντονισμό των εμπλεκόμενων συμβούλων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

  Περιγραφή

  Εξυπηρετούμε κάθε τύπου χαρτοφυλάκια, από χαρτοφυλάκια λιανικής/ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έως θεματικές και μεμονωμένες συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, επιτυγχάνουμε μέγιστες ανακτήσεις στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια συνολικού ύψους ~ €10 δισ. σε όλες τις κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων συναλλαγών
  • Προσφέρουμε ισχυρή αξία στη διαφοροποιημένη μας πελατειακή βάση που αποτελείται από επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτα παγκόσμιας κλάσης
  • Διαθέτουμε στελέχη με εκτενή εμπειρία σε ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις, ένα δίκτυο έγκριτων δικηγορικών γραφείων καθώς και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες για το σύνολο των εργασιών (εταιρίες αποτίμησης  ακινήτων, εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία)
  • Προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως καθορισμός κατάλληλων στρατηγικών και προϊόντων διακανονισμού, εξω-δικαστικές λύσεις ως προτιμώμενο μέσο επίλυσης, συναινετικές λύσεις εντός δικαστηρίου, ρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, διαχείριση εξασφαλίσεων και διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων (REO Management)
 • Onboarding, Μετάπτωση και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Χαρτοφυλακίων

  Περιγραφή

  Διαθέτουμε εμπειρία στο onboarding χαρτοφυλακίου και τη μεταφορά αρχείων και δεδομένων με ασφάλεια, επιτυγχάνοντας τη γρήγορη έναρξη των εργασιών καθώς και την αποτελεσματική υποστήριξη λειτουργειών διαχείρισης (credit, legal και loan operations)

   

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Έχουμε εκτελέσει επιτυχημένα το onboarding 10+ χαρτοφυλακίων εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος
  • Διαθέτουμε μοναδικό track record στην εγχώρια αγορά με μεταπτώσεις ύψους ~€30 δις. από ελληνικές τράπεζες με ομαλό ευέλικτο και ασφαλή τρόπο
  • Διαθέτουμε ομάδες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εργασιών μετάπτωσης και μεταφοράς των δανείων και εξασφαλίσεων
  • Φέρουμε αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην παροχή υποστηρικτικών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων
  • Παρέχουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως μεταφορά/μετάπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων και φυσικών αρχείων, υποστήριξη και εμπλουτισμό δεδομένων, υποστήριξη των εργασιών των στελεχών πρώτης γραμμής, συντονισμό και παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών

Διαχείριση ακινήτων

Σε συνεργασία με την QRES, μέλος του ομίλου Qualco, διαχειριζόμαστε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να δημιουργήσουμε αξία στους επενδυτές μας.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων όπως:

Onboarding και εργασίες χαρτοφυλακίου

 • Υπηρεσίες Εκτίμησης
 • Panel Management

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (προ πλειστηριασμού & REO)

 • Τεχνικές υπηρεσίες Real Estate
 • Διαχείριση ακινήτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Pre-REO

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (REO)

Επιμέλεια & ενσωμάτωση ενυπόθηκων ακινήτων

Underwriting και ανάλυση χαρτοφυλακίου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες πώλησης

Υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια

Η Quant διαχειρίζεται δάνεια συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων, δημιουργώντας αξία σε μια ευρεία πελατειακή βάση επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενδεικτικά, τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια βρίσκονται υπό τη διαχείρισή μας:

 • Mirror

  Το χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε από την Εθνική Τράπεζα το 2019 και έκτοτε βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Quant. Περιλαμβάνει απαιτήσεις αξίας 2.9 δισ. ευρώ 100,000 δανειοληπτών, με το 50% να αφορά σε καταναλωτικά δάνεια, το 13% πιστωτικές κάρτες και το 37% δάνεια για μικρές επιχειρήσεις. Περίπου οι μισοί δανειολήπτες προστατεύονται βάσει του νόμου 3869.

 • Leo

  Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο shipping, που περιλαμβάνει απαιτήσεις συνολικής αξίας 0.1 δισ. ευρώ.

 • Kairos

  Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται ως επί το πλείστον από τιτλοποιημένες απαιτήσεις εταιριών και ΜμΕ καθώς και ένα μικρό ποσοστό ανοιγμάτων λιανικής που δεν έχουν τιτλοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνοντας 6.6Κ λογαριασμούς για 5.2Κ δανειολήπτες, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 950 εκατ. ευρώ και αφορά κυρίως σε Εταιρικά (Ανακυκλούμενα), Εταιρικά Προθεσμιακά και Εταιρικά Ομολογιακά Δάνεια. Η ABS Metexelixis είναι μία Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία τιτλοποιήθηκε από την Attica Bank τον Δεκέμβριο του 2018 και επί του παρόντος βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Quant.

 • Astir I

  Το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται στη διαχείριση της Quant από τον Μάρτιο του 2020. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, η Attica Bank το μεταβίβασε στην Carval, ενώ η Quant διατήρησε τη διαχείρισή του. Η αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 368 εκατ. ευρώ, με το 80% να συνίσταται σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις 0.4Κ δανειοληπτών.

 • Astir II

  Με απαιτήσεις συνολικού ύψους 488 εκατ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 8.8Κ δάνεια 7.3Κ δανειοληπτών. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ενυπόθηκα δάνεια και ένα μικρότερο ποσοστό δανείων λιανικής, τα οποία συνίστανται σε 58% μη ληξιπρόθεσμα και 42% ληξιπρόθεσμα. Αισθητά μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου (περίπου 150 εκατ. ευρώ) εντάσσεται στον νόμο 3869.

 • Pillar

  Περιλαμβάνοντας τιτλοποιημένες απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια κατοικίας της Eurobank συνολικής αξίας 2.7 δισ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Quant από τις 15 Μαίου 2023.

 • Kastor

  Από τον Μάιο του 2021, η Quant διατηρεί 10ετή σύμβαση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Παγκρήτιας Τράπεζας. Σε αυτό περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα εταιρικά, ΜμΕ και ενυπόθηκα δάνεια, συνολικής αξίας 1.4 δισ. ευρώ, εξασφαλισμένα κυρίως με εμπράγματες εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας και πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία (κυρίως οικόπεδα, κατοικίες & εμπορικά), αξίας περίπου 1.3 δισ. ευρώ.

 • Amoeba

  Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τιτλοποιημένα εταιρικά ανοίγματα, συνολικής αξίας 920 εκατ. ευρώ κατά προσέγγιση, 68 δανειοληπτών. Τα ακίνητα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ τα δάνεια συνίστανται σε Εταιρικά (ανακυκλούμενα), Εταιρικά Προθεσμιακά και Εταιρικά Ομολογιακά. Το χαρτοφυλάκιο αποκτήθηκε από την Bain Capital Credit το 2018, με την Quant να διαχειρίζεται το 50% αυτού από το 2019.

 • Single Trades

  Παράλληλα, η Quant διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια single trade συνολικής αξίας 0.3 δισ. ευρώ κατά προσέγγιση, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις στους επενδυτές.