ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Yπηρεσίες
για επενδυτές

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στους στόχους των επενδυτών

Παρέχουμε υπηρεσίες προς τράπεζες, διεθνείς επενδυτές και άλλες εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα για την αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και σύνθετα μοντέλα ανάλυσης, η έμπειρη ομάδα μας παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Οι υπηρεσίες μας στηρίζουν όλο το φάσμα εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό στρατηγικής έως τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής παραγωγής, και τη διαχείριση εξωτερικών συνεργατών.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

LEASING

REAL ESTATE

Oι υπηρεσίες μας

 • Ανάλυση Χαρτοφυλακίων και Αποτίμηση (Underwriting)

  Περιγραφή

  • Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικούς παγκόσμιους επενδυτές αναφορικά με NPL & Real Estate συναλλαγές και τιτλοποιήσεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς
  • Πραγματοποιούμε αποτίμηση και εκτίμηση τιμήματος για την αγορά οποιουδήποτε τύπου χαρτοφυλακίου, πχ. για χαρτοφυλάκια λιανικής και asset-backed

   

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Έχουμε αποτιμήσει Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) άνω των €100 δις για πλήθος επενδυτών, funds και εταιρειών εναλλακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
  • Διαθέτουμε εκτενή βάση δεδομένων προς σύγκριση (benchmarking)
  • Διαθέτουμε ιδιόκτητα μοντέλα, εφαρμογές ανάλυσης και προηγμένη τεχνολογία data intelligence
  • Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και μια ομάδα με υψηλές δεξιότητες σε modelling που συνδυάζει τεχνικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο
  • Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ανάλυση, τμηματοποίηση και διαστρωμάτωση  χαρτοφυλακίου, παραγωγή  αναφορών, εκτίμηση τιμήματος και αποτίμηση  εξασφαλίσεων (ακινήτων και μη), διαχείριση έργου και συντονισμό των εμπλεκόμενων συμβούλων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

  Περιγραφή

  Εξυπηρετούμε κάθε τύπου χαρτοφυλάκια, από χαρτοφυλάκια λιανικής/ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έως θεματικές και μεμονωμένες συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, επιτυγχάνουμε μέγιστες ανακτήσεις στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια συνολικού ύψους ~ €10 δισ. σε όλες τις κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων συναλλαγών
  • Προσφέρουμε ισχυρή αξία στη διαφοροποιημένη μας πελατειακή βάση που αποτελείται από επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτα παγκόσμιας κλάσης
  • Διαθέτουμε στελέχη με εκτενή εμπειρία σε ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις, ένα δίκτυο έγκριτων δικηγορικών γραφείων καθώς και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες για το σύνολο των εργασιών (εταιρίες αποτίμησης  ακινήτων, εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία)
  • Προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως καθορισμός κατάλληλων στρατηγικών και προϊόντων διακανονισμού, εξω-δικαστικές λύσεις ως προτιμώμενο μέσο επίλυσης, συναινετικές λύσεις εντός δικαστηρίου, ρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, διαχείριση εξασφαλίσεων και διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων (REO Management)
 • Onboarding, Μετάπτωση και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

  Περιγραφή

  Διαθέτουμε εμπειρία στο onboarding χαρτοφυλακίου και τη μεταφορά αρχείων και δεδομένων με ασφάλεια, επιτυγχάνοντας τη γρήγορη έναρξη των εργασιών καθώς και την αποτελεσματική υποστήριξη λειτουργειών διαχείρισης (credit, legal και loan operations)

   

  Γιατί ξεχωρίζουμε

  • Έχουμε εκτελέσει επιτυχημένα το onboarding 10+ χαρτοφυλακίων εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος
  • Διαθέτουμε μοναδικό track record στην εγχώρια αγορά με μεταπτώσεις ύψους ~€30 δις. από ελληνικές τράπεζες με ομαλό ευέλικτο και ασφαλή τρόπο
  • Διαθέτουμε ομάδες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εργασιών μετάπτωσης και μεταφοράς των δανείων και εξασφαλίσεων
  • Φέρουμε αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην παροχή υποστηρικτικών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων
  • Παρέχουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως μεταφορά/μετάπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων και φυσικών αρχείων, υποστήριξη και εμπλουτισμό δεδομένων, υποστήριξη των εργασιών των στελεχών πρώτης γραμμής, συντονισμό και παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών