ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πτωχευτικός νόμος

Με τον νέο Πτωχευτικό Νόμο (Ν. 4738/2020 - «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας») θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι διατάξεις αυτές εισάγουν έναν νέο εξωδικαστικό μηχανισμό για τη διευθέτηση των οφειλών και προβλέπουν μια ενιαία διαδικασία πτώχευσης για όλες τις κατηγορίες οφειλετών. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. 

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου και τελεί υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.