ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διευθετήστε μαζί μας το δάνειό σας

Με προτεραιότητα τη συναινετική διευθέτηση, διαχειριζόμαστε κάθε υπόθεση εξετάζοντας όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια εξατομικευμένη και λειτουργική λύση.

Για να αξιολογήσουμε το αίτημά σας, λαμβάνουμε υπόψη τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας βασιζόμενοι σε δεδομένα όπως:

  • Οικονομικές καταστάσεις
  • Προβλέψεις για μελλοντικές ταμειακές ροές
  • Χαρακτηριστικά του κλάδου δραστηριότητας
  • Ευρύτερες οικονομικές συνθήκες
  • Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η οικονομική κατάσταση των εγγυητών, τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγγυήσεις κλπ.

Οι λύσεις που προσφέρουμε αναφορικά με τις οφειλές της επιχείρησής σας είναι:

  • Οριστική διευθέτηση με διαγραφή μέρους της οφειλής (DPO)
  • Βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση διάρκειας 2 ετών
  • Μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση διάρκειας 2-10 ετών
  • Συναινετική εκποίηση υφιστάμενων εξασφαλίσεων με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών
  • Αναδιάρθρωση των οφειλών με βάση τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ενδεικτικά αναφέρονται άρθρα 106β, 106βδ, Ν4738/2020 κτλ.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, για να βρούμε μαζί μια λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.