ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαχείριση
Παραπόνων

Πώς διαχειριζόμαστε τα παράπονα

Η QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Quant) έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωσή τους για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μαζί της.

Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωσή τους.

Σας ενθαρρύνουμε να εκφράζετε την άποψή σας καθώς η γνώμη σας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την Εταιρεία μας.

Εάν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, εμπιστευτείτε μας. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στό παράπονό σας με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη μας το ισχύον νομό – κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα και με τη θεσπισμένη Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρησης Παραπόνων της Εταιρείας.