ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Fitch αναβαθμίζει την Quant 

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της Quant Master Servicer, από 2- σε 2, στις 24 Ιουνίου 2021.

Η μόνη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από Διεθνή Οίκο κατατάσσεται σύμφωνα με την ανάλυση της Fitch Ratings ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές εταιρείες του ευρωπαϊκού κλάδου των Servicers.

Συγκεκριμένα, η ‘Fitch Ratings’ αναβάθμισε την Quant σε ABSS2 από ΑΒSS2- για τα Καταναλωτικά Δάνεια και CSS2 από CSS2- για τα Επιχειρηματικά Δάνεια αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, η βαθμολογική κλίμακα ξεκινά από το ‘1’, που αντιστοιχεί στην καλύτερη αξιολόγηση, έως το ‘5’, που αντιστοιχεί στην χαμηλότερη.

Η βαθμολογία για την επιχειρησιακή λειτουργία της Quant που δόθηκε από την Fitch αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική αξιολόγηση της ικανότητας της εταιρείας να διαχειρίζεται τις ολοένα και πιο περίπλοκες απαιτήσεις εξυπηρέτησης δανείων και χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων.

H αναβάθμιση αυτή αντικατοπτρίζει την επίτευξη των στόχων της εταιρείας ως προς την αύξηση των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση (AUM), την επιχειρησιακή ωρίμανση και την βελτίωση των εργαλείων αναφοράς απόδοσης χαρτοφυλακίων.

Συγκεκριμένα, από την προηγούμενη αξιολόγηση της Fitch το 2019, και σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, η Quant πέτυχε τον στόχο της να αυξήσει τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιά της, διπλασιάζοντάς τα, από 5,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2019, σε 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2021 και σε 12,2 δις. ευρώ σήμερα. Αύξηση που προέρχεται από αναθέσεις από τους υπάρχοντες συνεργαζόμενους επενδυτές, αλλά και από νέους πελάτες (τράπεζες) που αναζητούν εξειδικευμένη διαχείριση.

Επιπλέον, η Fitch διαπιστώνει ότι, η Quant έχει αυξήσει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, αναπτύσσοντας νέα και σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα αναφοράς απόδοσης χαρτοφυλακίων για τους πελάτες της. Οι επενδυτές, έχουν πρόσβαση στο εργαλείο Power Business Intelligence της Quant, με το οποίο παρακολουθούν καθημερινά την πρόοδο διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους.

Παράλληλα η Quant βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου, αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της σε όλα τα επίπεδα, υλοποίησε αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και επιβράβευσης της απόδοσής τους, ενώ παράλληλα συστηματοποίησε και το πρόγραμμα εκπαιδεύσεών τους.

Η Fitch στοιχειοθέτησε επίσης ότι ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες Διαχείρισης Κινδύνου με συνεπή έλεγχο ενώ εφαρμόζονται και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κατά τον οίκο αξιολόγησης, η Quant εφαρμόζει μία πολύ αποτελεσματική μεθοδολογία κατάρτισης και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών σχεδίων που εξασφαλίζει την προληπτική διαχείριση των χαρτοφυλακίων, και κατ’ επέκταση την επίτευξη των στόχων ανάκτησης κεφαλαίων.
Καθώς η Quant συνεχίζει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, μένει πιστή στην δέσμευσή της να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους, να αναπτύσσει συνεχώς την υποδομή, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες της, στοχεύοντας σε ακόμα καλύτερες αξιολογήσεις.