ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο οίκος Fitch αναβαθμίζει την Quant στη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων

Ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης, Fitch Ratings, αναβάθμισε την αξιολόγηση της QQuant Master Servicer (“Quant”), σε «CSS2+» από «CSS2» αναφορικά με τη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων. Παράλληλα, διατήρησε την αξιολόγηση της διαχείρισης καταναλωτικών δανείων σε «ABSS2+». Οι προοπτικές που απέδωσε ο διεθνής οίκος και στις δύο αξιολογήσεις είναι σταθερές. Η κλίμακα αξιολόγησης κατατάσσεται από το «1», που αντιστοιχεί στην υψηλότερη βαθμολογία έως το «5», που αποτελεί τη χαμηλότερη.

Η αξιολόγηση του οίκου Fitch είναι μια απαιτητική και ενδελεχής διαδικασία, κατά την οποία επισκοπήθηκε όλο το φάσμα των λειτουργιών της Quant. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται να επιστεγάσει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην επιχειρηματική της στρατηγική καθώς και τις συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη καθημερινή δραστηριότητά της.

 

Πιο αναλυτικά, η Quant εισήγαγε ένα νέο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών της και διαφοροποιώντας τη ροή εσόδων. Παράλληλα, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων, η καταγραφή των κλήσεων για εμπορικά δάνεια και το νέο self-service portal, Quant My account, έχουν βελτιστοποιήσει σημαντικά τις επιχειρησιακές της λειτουργίες.

Από την τελευταία ανασκόπηση του οίκου Fitch το 2022, παρατηρήθηκε ότι τόσο τα μεσαία όσο και τα ανώτερα στελέχη επιδεικνύουν ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση στην επιλογή της Quant ως χώρου εργασίας, κάτι που συμφωνεί με το κύρος της ως best workplace.

Τέλος, το τεχνολογικό πλαίσιο της Quant ενισχύθηκε με την πρόσληψη υπεύθυνου ασφάλειας πληροφοριών, την πιστοποίηση ISO27001:2013, καθώς και την εφαρμογή νέων εργαλείων αυτοματοποίησης ρομποτικών διαδικασιών, συμβάλλοντας στην αύξηση της επιχειρησιακής απόδοσης και τη μείωση του κινδύνου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Quant παραμένει η μόνη αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον οίκο Fitch. Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, η Quant συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.