ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Fitch αναβαθμίζει την Quant

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της QQuant Master Servicer («Quant»), στις 24 Οκτωβρίου 2022, σε 2+ από 2 αναφορικά με τη διαχείριση των καταναλωτικών δανείων, και διατήρησε σε 2 με θετική προοπτική τη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων. Η βαθμολογική κλίμακα ξεκινά από το «1», που αντιστοιχεί στην καλύτερη αξιολόγηση, έως το «5», που αποτελεί την χαμηλότερη.

Η Quant παραμένει η μόνη αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (Servicer) στην Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από Διεθνή Οίκο αξιολόγησης και συγκαταλέγεται σύμφωνα με την ανάλυση της Fitch Ratings, ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε ευρωπαϊκού επίπεδο.

Η αναβάθμιση αυτή, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική ανάπτυξη της Quant και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων καθώς και την εφαρμογή μιας πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της. Κατά τον οίκο αξιολόγησης, η Quant εφαρμόζει μία πολύ αποτελεσματική μεθοδολογία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών σχεδίων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα αναφοράς απόδοσης χαρτοφυλακίων με τα οποία εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων ανάκτησης κεφαλαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η QUANT στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων ιδιωτών και επιχειρήσεων με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η έμπειρη ομάδα των ανθρώπων της Quant αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής και σύνθετα μοντέλα ανάλυσης προκειμένου να παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών προσαρμοσμένες στην πραγματική οικονομική κατάσταση των οφειλετών και διευκολύνοντας τα μελλοντικά τους σχέδια. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι παραπάνω από το 80% των λύσεων που προσφέρονται είναι συναινετικές καθώς η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της Quant.

Από την προηγούμενη αξιολόγηση της Fitch το 2021, η Quant κατάφερε να αυξήσει τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιά της (AuM) κατά 15%, σε 12,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2022. H αύξηση προήρθε από νέους πελάτες με τους οποίους η Quant υπέγραψε συμβάσεις διαχείρισης. Επιπρόσθετα η Quant ισχυροποίησε την εταιρική διακυβέρνηση με την συνεχή αναβάθμιση των τμημάτων audit, compliance/AML ενώ παράλληλα προέβη σε συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις και αυτοματισμούς διαδικασιών. Ταυτόχρονα η Quant επένδυσε στο αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό, χρησιμοποιώντας συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης της απόδοσής τους, βελτιώνοντας τον χώρο και τον τρόπο εργασίας, ενώ παράλληλα συστηματοποίησε και τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος Qualco, του οποίου η Quant αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work. Η Quant συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας συνεχώς στους ανθρώπους της, στις τεχνολογικές υποδομές και στις διαδικασίες της, στοχεύοντας σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.