ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υψηλή Αξιολόγηση στην QQuant από τον Διεθνή Οίκο ‘Fitch’

Η QQuant Master Servicer είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που αποκτά διεθνή πιστοποίηση servicer στην εγχώρια αγορά. H QQuant Master Servicer κατετάγη από τον Διεθνή Οίκο αξιολόγησης ‘Fitch’ στην δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα (2-), της 5βαθμης κλίμακας της.

Η αξιολόγηση του διεθνούς οίκου είναι ιδιαίτερα υψηλή λαμβάνοντας υπόψη τη νεοσύστατη ελληνική αγορά των servicers. Ο Διεθνής Οίκος ‘Fitch’ παρέχει απτή απόδειξη για τις υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες της εταιρείας QQuant, αλλά και την ικανότητας του Ομίλου Qualco για την αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών. Ειδικότερα, οι servicers που κατατάσσονται στην δεύτερη βαθμίδα της αξιολόγησης της Fitch επιδεικνύουν υψηλή απόδοση στη συνολική ικανότητα τους για την αποτελεσματική ανάκτηση των απαιτήσεων που διαχειρίζονται.

Τα χαρακτηριστικά ενός servicer επιπέδου ‘2’ περιλαμβάνουν:

  • Σταθερή στρατηγική ανάπτυξης.
  • Οικονομική ευρωστία που παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας.
  • Πιστή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και κανονιστικών απαιτήσεων, σε ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.
  • Ισχυρή διαχείριση απαιτήσεων που αποδεικνύεται από το έμπειρο management και από ένα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.
  • Βέλτιστες διαδικασίες διαχείρισης (Best-in-class operational processes) τόσο από την εταιρεία, όσο και από τους συνεργάτες της.
  • Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για την συνεχή παρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας.

Η πιστοποίηση της QQuant από τη Fitch αποτελεί εχέγγυο της αποτελεσματικότητάς της καθώς και της ικανότητάς της να χειρίζεται τις όλο και πιο περίπλοκες απαιτήσεις εξυπηρέτησης δανείων και χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων. Αναδεικνύει την ποιότητα των τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας, την πλατφόρμα δεδομένων και αναφορών και την υψηλή εμπειρία του management και των στελεχών όλων των βαθμίδων.

Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει την διαχείριση επιχειρηματικών δανείων και δανείων ιδιωτών με ειδική μνεία στην αποτελεσματικότητα της μέχρι τώρα διαχείρισης των επιχειρηματικών δανείων από την QQuant.

“Είμαστε περήφανοι για την υψηλή αυτή αξιολόγηση στο δεύτερο μόλις χρόνο της λειτουργίας της QQuant. Η υψηλή βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ποιότητα των ανθρώπων, των συστημάτων και των διαδικασιών της εταιρείας, και αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τους επενδυτές», τόνισε ο CEO της QQuant, κ. Νικόλαος Βαρδαραμάτος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι «η αξιολόγηση προσφέρει εχέγγυο στους επενδυτές-πελάτες της QQuant για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί από κοινού. Ειδικότερα, η υψηλή αυτή βαθμίδα αξιολόγησης καθιστά την QQuant σε προνομιακό συνεργάτη για τους επενδυτές εκείνους που θα συμμετέχουν στις επερχόμενες τιτλοποιήσεις των Τραπεζών στο πλαίσιο του ‘Σχεδίου Ηρακλής’».