ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Yποβολή
Παραπόνων

Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλλω παράπονο;
 • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνων.
 • Στέλνοντας e–mail στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Εταιρείας info@qquant.gr.
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 2111902100 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 18:00.
 • Αποστέλλοντας επιστολή ή με φυσική παρουσία στη έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι ΤΚ 15125 της Εταιρείας συμπληρώνοντας την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου. Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας και την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, θα παραλάβετε βεβαίωση παραλαβής.
Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή του παραπόνου

Προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε το παράπονό σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας).
 • Περιγράψτε το πρόβλημα με ακρίβεια και αναλυτικά διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.
 • Προς διευκόλυνσή σας, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.
Φόρμα υποβολής παραπόνου


Εάν είστε συναλλασσόμενος με την QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Quant) και επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτό παράπονο, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

 

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Quant, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε το παράπονό σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

 • Συνήγορος του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458 Fax: 210 6460414 E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
 • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
  Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα Tηλ.: 1520 Fax: 210 3843549
 • Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα Τηλ: 210 3201111, 210 3205011 Fax: 210 3205400 E-mail: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.