ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ QUANT

1.Εισαγωγή

Η «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφ’ εξής «Quant») τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και επισκεπτών (εφ’ εξής από κοινού αποκαλούμενοι «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες») κατά την περιήγησή τους και την χρήση της Ιστοσελίδας «www.qquant.gr» (εφ’ εξής η «Ιστοσελίδα») και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Οφειλών «https://myaccount.qquant.gr/» (εφ’ εξής η «Πλατφόρμα»). Η Ιστοσελίδα και η Πλατφόρμα ονομάζονται από κοινού στο παρόν «Ιστότοπος».

Με την παρούσα Πολιτική Cookies σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο, πόσο αυτά διατηρούνται, για ποιους σκοπούς  τα χρησιμοποιούμε και πώς απενεργοποιούνται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο All About Computer Cookies – Session Cookies, Persistent Cookies, How to Enable/Disable/Manage Cookies (allaboutcookies.org).

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο «Ρυθμίσεις Cookies» για την επιλογή των cookies που συναινείτε να χρησιμοποιηθούν. Εν συνεχεία, κάθε φορά που θα επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα θα εμφανίζεται ένα μπλε στρογγυλό εικονίδιο το οποίο σας παραπέμπει στο αναδυόμενο παράθυρο «Προσαρμογή Προτιμήσεων Συναίνεσης» όπου σας προσφέρεται η δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία cookies, τα οποία είναι πάντα ενεργοποιημένα, καθ’ όσον, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η ομαλή περιήγηση σας και χρήση της Πλατφόρμας.

Να σημειωθεί ότι η άρνηση πολύ βασικών μορφών cookies, όπως είναι τα αναγκαία cookies, ενδέχεται να δυσκολέψει την χρήση και την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, μέχρι και να μην του επιτρέπει να λειτουργεί ορθά. Για αυτόν τον λόγο είναι πάντα ενεργοποιημένα.

Η Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και των «Όρων Χρήσης» του Ιστοτόπου, τα κείμενα των οποίων σας ζητούμε να διαβάσετε προσεχτικά. Θα τα βρείτε στο σύνδεσμο https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/  και  https://www.qquant.gr/termsofusegre/ αντίστοιχα, αναρτημένα και στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα.

2.Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή (web server) που «υποστηρίζει» τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) της ηλεκτρονικής σας συσκευής (υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή άλλη ηλεκτρονικής συσκευής)  που χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.

Βοηθούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ιστοτόπου και την εμπειρία περιήγησης και χρήσης αυτού. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών, δεν είναι ιοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων.

3.Είδη cookies

3.1. Ανάλογα με την διάρκεια

Προσωρινά cookies (session cookies)

Είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας. Τα προσωρινά cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή και διατήρηση περιεχομένου που εισάγετε κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης σας (session) στον Ιστότοπο και είναι ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Αποτελούν επίσης ιχνηλάτες σχετικά με το από ποιόν εξυπηρετητή συνδεθήκατε την πρώτη φορά στον Ιστότοπο. Επειδή ο παρόν Ιστότοπος χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός εξυπηρετητές για τη διαχείριση της «κίνησης» των Χρηστών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος διακομιστής διαχειρίζεται τη δική σας «κίνηση», πληροφορία που εμπεριέχεται στο προσωρινό cookie.

Έμμονα cookies (persistent cookies)

Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται όταν ο εξυπηρετητής της Ιστοσελίδας ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα Χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση της Ιστοσελίδας). Χρησιμοποιούνται επίσης για να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία.

3.2.Ανάλογα με την προέλευση

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στον φυλλομετρητή της συσκευής σας από τον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον Ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. συστήματα analytics.

Τα cookies αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και για τη βελτίωση της στόχευσης προωθητικών ενεργειών και της εμπειρίας σας ως επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Η Ιστοσελίδα μας δεν έχει έλεγχο στα cookies τρίτων μερών. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από τα cookies στους δικούς τους ιστοτόπους.

3.3. Ανάλογα με τον σκοπό

Από τις παρακάτω κατηγορίες cookies μπορείτε να επιλέξετε ποια θα έχετε ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα σε κάθε επίσκεψή σας στον Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση των εν λόγω ρυθμίσεων και η απόσυρση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.

Αναγκαία Cookies

Είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies για τη διασφάλιση της σωστής και ομαλής λειτουργία του Ιστοτόπου. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του Χρήστη όσον αφορά την χρήση των προαιρετικών cookies.

Συνήθως αυτά τα cookies είναι πρώτου μέρους και προσωρινά.

Αυτά τα cookies είναι πάντα ενεργοποιημένα, αλλιώς δεν είναι δυνατή η ομαλή περιήγηση σας και χρήση του Ιστοτόπου.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία cookies.

Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά βοηθούν την Ιστοσελίδα να «θυμάται» τις επιλογές του Χρήστη και να σας παρέχει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης, συγκρατώντας πληροφορίες όπως η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης, η προτιμώμενη γλώσσα, τι επιλογές έχει κάνει ο Χρήστης σε προηγούμενες επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της απομνημόνευσης των κωδικών σας δεν συνιστάται. Αν το πραγματοποιήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ότι  αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή και όχι σε εξυπηρετητή της Quant.

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν ο Χρήστης επιλέγει κάποια από τις δυνατότητες της Ιστοσελίδας μας όπως π.χ. η κοινοποίηση (“share”) περιεχομένου της.

Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά.

Cookies Απόδοσης και Ανάλυσης

Πρόκειται για cookies, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητάς της Ιστοσελίδας. Για  παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη συχνότητα της επισκεψιμότητας, συλλέγοντας πληροφορίες όπως τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας καθώς και σε ποιους ειδικότερους συνδέσμους (links) περιηγήθηκαν, αλλά και τον αριθμό όσων επιστρέφουν σε αυτήν, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, τη τοποθεσία του Χρήστη, όπως την χώρα από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση κ.λπ. Καταγράφουν τις σελίδες που επισκέπτεστε, τον χρόνο που παραμένετε σε αυτές καθώς και τα σημεία που εκδηλώνετε ενδιαφέρον. Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της Ιστοσελίδας, να ανακαλύπτουμε λάθη και να αναπτύσσουμε νέες λειτουργίες.

Να σημειωθεί ότι μπορεί μέσω αυτών των cookies να αποστέλλονται δεδομένα στα Google Analytics.

Google Analytics
Σημειώνεται ότι χρησιμοποιούμε Google Analytics με σκοπό να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία Χρήστη. Η χρήση συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία των “Universal Analytics”. Αυτό καθιστά δυνατό να συνδεθούν δεδομένα, συνδέσεις (sessions) και αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών συσκευών σε μία ψευδωνυμοποιημένη Ταυτότητα Χρήστη και επομένως να αναλυθεί η δραστηριότητα ενός Χρήστη σε πολλές συσκευές.

Τα Google Analytics χρησιμοποιούν cookies τα οποία βοηθούν την Ιστοσελίδα να αναλύσει πώς οι Χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτήν. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies για την χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας μεταφέρονται συχνά και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή της Google στις Η.Π.Α.

Σημειώνεται ότι τα Google Analytics στην Ιστοσελίδα έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP για να διασφαλίσουν την ανώνυμη συλλογή των διευθύνσεων IP (“IP masking” όπως ονομάζεται). H διεύθυνση IP που μεταδίδεται από τον φυλλομετρητή σας στο πλαίσιο των Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Τα δεδομένα θα επεξεργάζονται  στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)  και την California Consumer Privacy Act (CCPA). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google από το να συλλέγει δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies και που σχετίζονται με την χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των μεταδιευθύνσεων IP – “masked IPs”) και από το να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά με το να τηλεφορτώσετε (“download”) και να εγκαταστήσετε το “Browser Add-on” από τον φυλλομετρητή σας.

Cookies που σας δίνουν τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε (“opt-out cookies”) θα εμποδίσουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν θα επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Για να εμποδίσετε τα “Universal Analytics” από τη συλλογή δεδομένων σας μεταξύ διαφόρων συσκευών πρέπει να αντιταχθείτε (opt-out) στην χρήση τους από όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε τον σύνδεσμο Disable Google Analytics, θα ενεργοποιηθεί το “opt-out cookie”. Στην περίπτωση που αντιταχθείτε στα Google Analytics ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας στο σε όλο τους το εύρος.

4.Πώς μπορείτε να  διαχειριστείτε τα Cookies
Εάν επιθυμείτε να μην αποθηκευτεί καμία κατηγορία cookies στην τερματική σας συσκευή, παρακαλούμε μην επισκεφθείτε καθόλου τον Ιστότοπο και μην κάνετε καθόλου χρήση του Ιστοτόπου. Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies, κάθε φορά που θα επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα, μέσω του μπλε στρογγυλού εικονιδίου το οποίο σας παραπέμπει στο αναδυόμενο παράθυρο «Προσαρμογή Προτιμήσεων Συναίνεσης» όπου σας προσφέρεται η δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας. Εξυπακούεται ότι η χρήση ιχνηλάτη για την αποθήκευση των επιλογών σας εντάσσεται στα απαραίτητα τεχνικά μέτρα.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας, καθώς και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές, ώστε να αποτρέπουν την αποθήκευσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε φυλλομετρητή:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Αν το κάνετε αυτό ωστόσο ενδεχομένως να χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα μερικές προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο, ενώ ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητές του ενδέχεται να μη λειτουργούν.

5.ΠΙΝΑΚΑΣ COOKIES ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Αναγκαία Cookies 

Ονομασία Cookie Περιγραφή Διάρκεια Τύπος Πάροχος
UID customer Παράγεται τυχαία μια Προσωρινή Ταυτότητα που χρησιμοποιείται για αυθεντικοποίηση. Το cookie αυτό καταστρέφεται όταν αποσυνδεθείτε.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους myaccount.qquant.gr

 

 

Request Verification Token Είναι ένα cookie κατά της πλαστογραφίας, είναι σχεδιασμένο να σταματάει τη μη εξουσιοδοτημένη τηλεφόρτωση περιεχομένου σε έναν ιστότοπο, γνωστό ως “Cross-Site Request Forgery”. Δεν αποθηκεύει πληροφορίες του Χρήστη και καταστρέφεται με το κλείσιμο του φυλλομετρητή.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους myaccount.qquant.gr

 

 

ASP.NET_SessionId Χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στον Ιστότοπο να παρακολουθεί την κάθε σας ξεχωριστή επίσκεψη. Χρησιμοποιείται όταν ολοκληρώνετε πληρωμές στην Πλατφόρμα.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους myaccount.qquant.gr

 

 

NSC_XXXX Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν εξυπηρετητές για να υποστηρίζει τον Iστότοπο. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Πλατφόρμας συνδέεστε σε έναν από τους διάφορους εξυπηρετητές. Αυτό το cookie απαιτείται για να βρίσκει με ποιον εξυπηρετητή έχετε επικοινωνήσει ώστε να σας παρέχεται μια συνεπής εμπειρία Χρήστη. Αυτό το cookie δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους myaccount.qquant.gr

 

 

 

6.ΠΙΝΑΚΑΣ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αναγκαία Cookies

 

Ονομασία Cookie Περιγραφή Διάρκεια Τύπος Πάροχος
uncodeAI.screen Αυτό το cookie τίθεται από το “Uncode WordPress theme” για να λειτουργεί το σύστημα “Adaptive Images”. Σύμφωνα με τα έγγραφά τους αυτά τα cookies περιέχουν runtime πληροφορίες για το παράθυρο προβολής και την ανάλυση της οθόνης, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που επιλέγουμε να ανανεώσουμε τη σελίδα περιήγησής μας για να υπολογίσουν τις ορθές «Προσαρμοσμένες Εικόνες» (“Adaptive Images”). Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτά τα cookies.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους .qquant.gr
uncodeAI.images Αυτό το cookie τίθεται από το “Uncode WordPress theme” για να λειτουργεί το σύστημα “Adaptive Images”. Σύμφωνα με τα έγγραφά τους αυτά τα cookies περιέχουν runtime πληροφορίες για το παράθυρο προβολής και την ανάλυση της οθόνης, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που επιλέγουμε να ανανεώσουμε τη σελίδα περιήγησής μας για να υπολογίσουν τις ορθές «Προσαρμοσμένες Εικόνες» (“Adaptive Images”). Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτά τα cookies.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους .qquant.gr
uncodeAI.css Αυτό το cookie τίθεται από το “Uncode WordPress theme” για να λειτουργεί το σύστημα “Adaptive Images”. Σύμφωνα με τα έγγραφά τους αυτά τα cookies περιέχουν runtime πληροφορίες για το παράθυρο προβολής και την ανάλυση της οθόνης, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που επιλέγουμε να ανανεώσουμε τη σελίδα περιήγησής μας για να υπολογίσουν τις ορθές «Προσαρμοσμένες Εικόνες» (“Adaptive Images”). Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτά τα cookies.

 

 

Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους .qquant.gr
cky-active-check Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie για να ελέγχει αν το banner προσαρμογής της συναίνεσης είναι ενεργό στην Ιστοσελίδα.

 

 

1 ημέρα Τρίτου μέρους CookieYes
cookieyesID Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie ως ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τις επιλογές συναίνεσής τους. 1 ημέρα Τρίτου μέρους CookieYes
cky-consent Το cookie τίθεται από την “CookieYes” για να θυμάται τις ρυθμίσεις συναίνεσης των Χρηστών ώστε η Ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τους Χρήστες την επόμενη φορά που την επισκέπτονται.

 

 

1 έτος Τρίτου μέρους CookieYes
cookieyes-necessary Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie για να θυμάται τη συναίνεση των Χρηστών για την χρήση των Αναγκαίων cookies.

 

 

1 έτος Τρίτου μέρους CookieYes
cookieyes-functional Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie για να θυμάται τη συναίνεση των Χρηστών για την χρήση των Λειτουργικών cookies. 1 έτος Τρίτου μέρους CookieYes
cookieyes-analytics Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie για να θυμάται τη συναίνεση των Χρηστών για την χρήση των cookies Ανάλυσης.

 

 

1 έτος Τρίτου μέρους CookieYes
cky-action Η “CookieYes” θέτει αυτό το cookie για να θυμάται την ενέργεια του Χρήστη.

 

 

1 έτος Τρίτου μέρους CookieYes

 

Cookies Λειτουργικότητας

Ονομασία Cookie Περιγραφή Διάρκεια Τύπος Πάροχος
pll_language Το pll _language cookie χρησιμοποιείται από την Polylang για να θυμάται τη γλώσσα που επέλεξε ο Χρήστης όταν επιστρέφει στην Ιστοσελίδα, και, επίσης, για να αποκτήσει τις πληροφορίες για τη γλώσσα όταν δεν είναι διαθέσιμες με άλλο τρόπο. 1 έτος Πρώτου μέρους .qquant.gr
PHPSESSID Το PHPSESSID cookie ομοιάζει με το PHP και επιτρέπει στην Ιστοσελίδα να αποθηκεύει σειριακά δεδομένα κατάστασης. Χρησιμοποιείται για να εγκαθιδρύσει τη σύνδεση του Χρήστη και για να μεταφέρει δεδομένα κατάστασης μέσω ενός προσωρινού cookie, το οποίο συχνά αναφέρεται ως session cookie. Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Πρώτου μέρους .qquant.gr
wmc Χρησιμοποιείται για την απόδοση των υποψηφίων και αναμεταδίδει στη Workable από πού προήλθε ο υποψήφιος, για λόγους αναφοράς (reporting). 10 έτη Τρίτου μέρους Workable

 

Cookies Απόδοσης και ΑνάλυσηςGoogle Analytics

 

Ονομασία Cookie Περιγραφή Διάρκεια Τύπος Πάροχος
_gat_UA-118985840-1 Μία παραλλαγή του _gat cookie set από τα Google Analytics και Google Tag Manager επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να ιχνηλατούν τη συμπεριφορά του επισκέπτη και να μετρούν την απόδοση του ιστοτόπου. Το στοιχείο επανάληψης στην ονομασία περιέχει το μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του λογαριασμού ή της ιστοσελίδας με τα οποία συνδέεται. 1 λεπτό Τρίτου μέρους Google
_gid Εγκατεστημένο από την Google Analytics, το _gid cookie αποθηκεύει πληροφορίες για το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, δημιουργώντας παράλληλα μία αναφορά ανάλυσης για την απόδοση του ιστοτόπου. Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγονται ανώνυμα περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή τους, και όλες τις σελίδες που επισκέπτονται. 1 ημέρα Τρίτου μέρους Google
_ga Το _ga cookie, εγκατεστημένο από την Google Analytics, υπολογίζει δεδομένα επισκεπτών, σύνδεσης (session) και καμπανιών και επίσης παρακολουθεί τη χρήση του ιστοτόπου για την αναφορά ανάλυσης της ιστοσελίδας. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και τοποθετεί ένα τυχαία παραγόμενο νούμερο για να αναγνωρίζει μοναδικούς επισκέπτες. 2 έτη Τρίτου μέρους Google
Google Tag Manager Το Google Tag Manager είναι ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών που σας επιτρέπει την επικαιροποίηση γρήγορα και εύκολα κωδικών μέτρησης και σχετικών τμημάτων κωδικών, συνολικά γνωστών ως ετικέτες στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή του κινητού. Διαρκεί μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή (Session) Τρίτου μέρους Google

 

7.Τροποποίηση της Πολιτικής Cookies

Η Quant έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την Πολιτική Cookies, και σας ειδοποιεί σχετικά με τις εκάστοτε ουσιώδεις μεταβολές επισημαίνοντας εμφανώς την τροποποίηση ή τις τροποποιήσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τον Ιστότοπο της Quant ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην Πολιτική Cookies.

Αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies, με την αποδοχή όλων των cookies ή την επιλογή ενεργοποίησης κάποιων εξ’ αυτών.

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις της Πολιτικής Cookies θεωρηθεί μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν απόφασης αρμοδίου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις εξακολουθούν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

8.Περισσότερες πληροφορίες