ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προσωποποιημένες & βιώσιμες λύσεις

Ρυθμίσεις και Διευθετήσεις Δανείων

Αξιολογώντας τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών σας υποχρεώσεων, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν ή περισσότερους τρόπους διευκόλυνσης αποπληρωμής:

  • Ρυθμίσεις με επιμήκυνση διάρκειας, ώστε η δόση να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές σας.
  • Ρυθμίσεις με μείωση επιτοκίου, ώστε να επιτυγχάνεται βιώσιμη δόση.
  • Ρυθμίσεις με ελάφρυνση χρέους: Μέρος της οφειλής διαγράφεται με την ολοκλήρωση των συμφωνημένων καταβολών.
  • Ρυθμίσεις με χαμηλή εκκίνηση: H δόση αυξάνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις δυνατότητές σας.
  • Άτοκος ή χαμηλότοκος διακανονισμός οφειλών: Συμφωνείται άτοκος ή χαμηλότοκος διακανονισμός των οφειλών σας με βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη διάρκεια.
  • Διακανονισμός οφειλών με ελάφρυνση χρέους: Η οφειλή σας μειώνεται σε βιώσιμα επίπεδα.
  • Οριστική διευθέτηση χρέους: Αν βρίσκεστε σε οικονομική δυσχέρεια, μπορείτε να διευθετήσετε οριστικά την οφειλή σας, αρκεί να εξοφλήσετε εφάπαξ μέρος του δανείου σας.
  • Εθελοντική εκποίηση ακινήτου: Εφόσον έχετε βρει αγοραστή για το ακίνητό σας, μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας με το ποσό από την πώλησή του. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ανεξόφλητο υπόλοιπο, μπορούμε είτε να το ρυθμίσουμε είτε να το περιορίσουμε, ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση.
  • Εθελοντική παράδοση ακινήτου: Με δεδομένο ότι το ακίνητό σας πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, μπορείτε να συμφωνήσετε για τη μεταβίβασή του στην τράπεζα. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης γίνεται η αποπληρωμή του δανείου. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ανεξόφλητο υπόλοιπο, εξετάζουμε την οικονομική σας κατάσταση και προχωράμε σε ρύθμιση.
  • Ρύθμιση με συνδρομή για την πώληση του ακινήτου σας: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας βοηθούν στην εύρεση αγοραστή για το ακίνητό σας σε προσυμφωνημένη τιμή.